Penetračné úpravy

Oprava ciest nižších kategórií a účelových komunikácií a budovanie podkladných vrstiev v konštrukciách vozoviek.