Ošetrenie spojov a hrán

Nanesenie spojiva v potrebnom množstve na pracovné spoje hlavne v obrusnej vrstve a na okraje vozovky.